Odense Teater
Odense Teater

Menu

Odense Teaters Bestyrelse

Landsdelsscenerne Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater drives som selvejende institutioner ledet af en bestyrelse.

Vedtægter for Odense Teaters bestyrelse (1. januar 2015).

Udpeget af kulturministeren:

Udpeget af Statens Kunstfond:

Udpeget af Odense Kommune:

Udpeget af teatrets medarbejdere:


Bestyrelsens medlemmer beskikkes forskudt af kulturministeren for 4 år ad gangen. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted én gang.

Kulturministeren udpeger en formand blandt bestyrelsens medlemmer. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning. Bestyrelsen udpeger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen tegnes af formanden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.Billetkontor
Jernbanegade 21
5000 Odense C
Billettelefon 66 12 00 52
otb@odenseteater.dk