Odense Teater
Odense Teater

Menu

Praktik

Odense Teater vil gerne give unge mennesker et indblik i livet på et teater.

Der er tre praktikanter ad gangen. Vi tager kun praktikanter, der går i 9. eller 10. klasse. Pladserne besættes efter "først til fadet".

Praktikperioder i sæson 2016/2017
2016: uge 40, uge 46, uge 50
2017: uge 10

BEMÆRK: Ingen ledige pladser

Ansøgning
Send en kort ansøgning på mail til direktionsassistent Berit Broholm, bb@odenseteater.dk

Praktikforløb
Praktik på Odense Teater er en generel praktik, hvor du får lejlighed til at se, hvordan et teater fungerer. Du kommer altså ikke i praktik som skuespiller, men i praktik på teatret med alt hvad det indebærer. Du vil få indblik i de forskellige faggruppers arbejde lige fra skræddere til skuespillere. Praktikken vil mest være en observation af det arbejde, der foregår. Vær opmærksom på at praktikken inkluderer aftenarrangementer, og at du derfor må påregne at holde dine aftener fri i praktikugen.

Vi forventer, at du er ansvarlig og selvstændig. Teatret har ikke mulighed for at følge praktikanterne. Opholdet er relativt frit, og det er op til praktikanten selv at tage initiativer og stille spørgsmål, som alle meget gerne vil svare på.Billetkontor
Jernbanegade 21
5000 Odense C
Billettelefon 66 12 00 52
otb@odenseteater.dk