Teaterdirektør

Jacob Schjødt

jss@odenseteater.dk

Økonomidirektør

Allan Wissmann

Tel. 22 20 16 57

Direktionsassistent

Berit Broholm

Tel. 63 13 92 22

Chefdramaturg

Mathias Rosenkrands Bech

Tel. 21 37 58 09

Producent

Ebba Bertelsen

Tel. 29 35 09 40

Produktionschef

Søren Storm Kastrup

Tel. 20 98 84 24

Dramaturg

Sosha Teperowska

Tel. 93 29 26 20

ste@odenseteater.dk 

Økonomi og administration

Leder af økonomi og administration

Dorte Gutt Andreasen

Tel. 63 13 92 27

Bogholderi

Anne-Mette Bindzus

Tel. 63 13 92 26

Administrativ medarbejder

Ninna Jensen

Kommunikation og Salg

Grafiker

Ane Nejsum

Tel. 40 27 64 29

Skole- og programkoordinator, kommunikation og events

Line Hede Simonsen

Tel. 29 34 33 39

Web- og marketingkoordinator

Karen Husted Dam

Tel. 93 39 01 11

Sponsor Manager

Bettina Sølvbjerg Keil

Tel. 93 39 31 93

Billetkoordinator

Laila Gehrt Larsen

lgl@odenseteater.dk

SoMe- og eventmedarbejder

Cindie Madsen

Tel. 93 39 08 00

Arrangements-, foyer- og frivilligkoordinator

Lisbeth Schebye

Tel. 22 20 16 66

Forestillingsledere / assistenter

Forestillingsleder

Stig Kaarsberg Bøjsen

Tel. 22 20 16 60

Forestillingsleder

Anne Mette Juul

Tel. 20 63 11 44

Forestillingsleder

Puk Lundemann

Tel. 20 66 26 38

Forestillingsleder

Troels Oxholm

tox@odenseteater.dk 

Forestillingsassistent

Cille Bjørn

cb@odenseteater.dk

Forestillingsassistent

Pia Molnes Heramb

pimo@odenseteater.dk

Sceneteam

Chef for Sceneteam

Bo Østerhåb

Tel. 30 54 03 67

Scenetekniker

Finn Loft Johannsen

finnloft@odenseteater.dk

Scenetekniker

Claus Odgaard

co@odenseteater.dk

Scenetekniker

Timmi Keller Petersen

timmi@odenseteater.dk

Scenetekniker

Allan Saysette

saysette@odenseteater.dk

Scenetekniker

David Schärfe

david@odenseteater.dk

Scenetekniker

Jonathan Sietam

Scenetekniker

Bo Westergaard

bw@odenseteater.dk

Scenetekniker

Casper Juul Villladsen

cjv@odenseteater.dk

Teknikerelev

Emil Brincker Højring

ebh@odenseteater.dk

Teknikerelev

Ann-Sofie Jansdal

asj@odenseteater.dk

Dekorationsteam

Produktions- og teamleder

Bo Kudsk Kristensen

Snedker

Morten Oscar Alexandersen

Tel. 63 13 92 39

Maler

Ferdinand Fleischer

Tel. 63 13 92 58

Maler

Lone Pedersen

Tel. 63 13 92 58

Snedker

Stig Linaa Jensen

slj@odenseteater.dk

Rekvisitør

Pernille Nielsen

Tel. 63 13 92 20

Smed

John Rasmussen

Tel. 63 13 92 71

Maskør / påklæder / skræddersal

Chef for kostumeafdelingen

Mathias August Borg

Tel. 22 20 16 76

Skrædder

Anne-Mette Fischer

Tel. 63 13 92 62

Skrædder

Jane Jacobsen

Tel. 63 13 92 62

Skrædder

Lene Lyno

skr@odenseteater.dk

Skrædder

Rie Prammann

Tel. 63 13 92 62

Skrædder

Ditte Rasmussen

Tel. 63 13 92 62

Skrædder

Esben Rasmussen

Tel. 63 13 92 62

Skrædder

Susanne Svendsen

Tel. 63 13 92 62

Skrædderelev

Josefine Egelund Jørgensen

Tel. 63 13 92 62

Påklæder

Tina Randklit

Tel. 63 13 92 62

Maskør

Michael Skytte Nielsen

msn@odenseteater.dk

Tel. 63 13 92 62 / 93 39 06 84

Lys og lyd

Lysdesigner

Simon Holmgreen

sho@odenseteater.dk

Lyddesigner

Kim Malmose

malmose@odenseteater.dk

Lystekniker

Mikkel Pihl Christensen

Bygning / lager og transport

Leder af økonomi og administration

Dorte Gutt Andreasen

Tel. 63 13 92 27

Betjent

Vibeke Frans Andersen

Tel. 26 81 89 99

Kantinemedarbejder

Annette Frederiksen

kantine@odenseteater.dk

Jannick Nørlev

jn@odenseteater.dk

Søren Rask

Tel. 22 20 16 52

I kunsten kan livet kendes