Praktikanter

Odense Teater vil gerne give unge mennesker et indblik i livet på et teater.

Der er 5 praktikanter ad gangen. Vi tager kun praktikanter, der går i 9. eller 10. klasse. Vi tager praktikanter ind i uge 13 og 38.

ANSØGNING
Send en kort ansøgning på mail til direktionsassistent Michelle Kjeldsholm Jensen, mkj@odenseteater.dk


FORLØB
Praktik på Odense Teater er en generel praktik, hvor du får lejlighed til at se, hvordan et teater fungerer. Du kommer altså ikke i praktik som skuespiller, men i praktik på teatret med alt hvad det indebærer. Du vil få indblik i de forskellige faggruppers arbejde lige fra skræddere til skuespillere. Praktikken vil mest være en observation af det arbejde, der foregår. Vær opmærksom på at praktikken inkluderer aftenarrangementer, og at du derfor må påregne at holde dine aftener fri i praktikugen.


Vi forventer, at du er ansvarlig og selvstændig. Teatret har ikke mulighed for at følge praktikanterne. Opholdet er relativt frit, og det er op til praktikanten selv at tage initiativer og stille spørgsmål, som alle meget gerne vil svare på.

I kunsten kan livet kendes